అమెజాన్ యూత్ ఆఫర్ : Rs.500కే అమెజాన్ ప్రైమ్ మెంబర్షిప్

0

అమెజాన్ యూత్ ఆఫర్ : Rs.500కే అమెజాన్ ప్రైమ్ మెంబర్షిప్ వివరాలు : 

అమెజాన్ యూత్ కోసం ఒక ఆఫర్ ని తీసుకు వచ్చింది . ఈ ఆఫర్ కి ” యూత్ ఆఫర్ ” అని పేరు పెట్టారు. ఈ ఆఫర్ లో 999 రూపాయల విలువ కలిగిన అమెజాన్ ప్రైమ్ మెంబర్షిప్ ని 500 రూపాయలకు మనం పొందవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ ఆఫర్ వివరాలు చూద్దాం.

అమెజాన్ ప్రైమ్ యూత్ ఆఫర్ ఎలా వస్తుంది :

  1. మీరు 18 నుంచి 24 సంవత్సరాల వయస్సు లోపు వారు అయిఉండాలి.
  2. మొదట మీరు 999 రూపాయలు పెట్టి అమెజాన్ ప్రైమ్ మెంబర్ షిప్ తీసుకోవాలి.
  3. తరువాత మీ పాన్ కార్డ్ & మీ id ప్రూఫ్ , మీ ఫోటో ని సబ్మిట్ చేయాలి.
  4. మీ id ప్రూఫ్ వెరిఫికేషన్ అయిన తరువాత 10 రోజుల లో 500 రూపాయలు అమెజాన్ పే లో యాడ్ అవుతాయి.

అమెజాన్ ప్రైమ్ మెంబెర్ షిప్ చాలా విధాలుగా మీకు ఉపయోగపడుతుంది. అమెజాన్ ప్రైమ్ అకౌంట్ ద్వారా మీకు డెలివరీ ఫాస్ట్ గా వస్తుంది, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో లో కొత్త కొత్త సినిమాలు మీరు చూడవచ్చు, అమెజాన్ ప్రైమ్ మ్యూజిక్ లో మీరు పాటలు విన వచ్చు. ఇలా అమెజాన్ ప్రైమ్ మెంబెర్ షిప్ మీకు ఉపయోగపడుతుంది.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here